top of page

Privacy

Privacystatement

 

Algemeen


Dit is de privacyverklaring van Aspire Lease B.V. (KvK 72851848) Wij zijn gevestigd aan de Hoogoorddreef 99, 1101 BB in Amsterdam (hierna: “Aspire Lease”, “wij”  of “ons”).

Aspire Lease is een bedrijf dat gespecialiseerd is in operationele lease voor personenauto’s, lichte bedrijfsauto’s en mobiliteitsoplossingen. Onze focus ligt op de transitie naar groene mobiliteit. Wij richten ons op ondernemers in het MKB-bedrijf. Op onze internetpagina lees je wat wij in de praktijk voor jou kunnen betekenen.

In deze privacyverklaring lees jij hoe Aspire als verwerker van jouw persoonsgegevens werkt. Het gaat specifiek om gegevens die herleidbaar zijn naar jou als persoon die met ons worden gedeeld en waar wij binnen onze dienstverlening gebruik van maken. 

Doordat je onze internetsite, onze apps en sociale media gebruikt, accepteer je dat wij jouw persoonsgegevens verzamelen en zoals afgesproken in deze privacyverklaring gebruiken. Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van de volgende betrokkenen:

 1. Klanten (die rechtspersonen met wie wij een overeenkomst hebben gesloten);

 2. Prospects (die rechtspersonen met wie wij een overeenkomst gaan afsluiten);

 3. Leaserijders (die personen die de leaseauto gewoonlijk besturen) en;

 4. De bezoekers en gebruikers van onze internetpagina, apps en sociale media.

 

Privacy is belangrijk voor jou, maar ook voor ons. Wij gaan dus zorgvuldig met jouw gegevens om. Aspire Lease houdt zich aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Dit betekent in ieder geval dat wij:

 • de persoonsgegevens alleen verzamelen en gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in deze privacyverklaring;

 • uitsluitend die persoonsgegevens gebruiken die voor deze doeleinden noodzakelijk zijn;

 • jou vooraf vragen om toestemming voor gevallen waarin deze toestemming is vereist;

 • de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig voor deze doeleinden (tenzij er een wettelijke verplichting of mogelijkheid is om deze langer te bewaren);

 • alle redelijke maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens juist zijn en;

 • technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging.

Delen persoonsgegevens met anderen


Aspire Lease maakt gebruik van servicepartners om jou goed van dienst te zijn. Je kunt denken aan schadeherstellers, schade-experts, verzekeringsmaatschappijen, tussenpersonen, onderhoudsbedrijven, monteurs, hulpdiensten, autodealers, chauffeursdiensten, autoverhuurders, laadpaalleveranciers, brandstofleveranciers, kaartleveranciers en leveranciers van track-and-tracesystemen. De opsomming geeft een goede indruk, maar is niet alles omvattend.

Aspire Lease werkt samen met andere partijen om de bedrijfsvoering te garanderen. Denk hierbij aan accountantskantoren, IT/ software/app leveranciers, juristen, fiscaal specialisten. Als we persoonsgegevens delen met deze leveranciers, adviseurs en servicepartners, hebben wij met hen afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan onze dienstverlening worden gebruikt en dat zij technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn en blijven.

 

Voor welke doelen gebruikt en verzamelt Aspire Lease jouw persoonsgegevens 


Wij gebruiken voor de volgende doeleinden persoonsgegevens:

 1. uitvoering geven aan overeenkomsten die wij sluiten;

 2. om producten en diensten te kunnen leveren;

 3. contact met je te onderhouden en jouw vragen te beantwoorden;

 4. het onderhouden en verbeteren van de relatie met jou;

 5. het verbeteren van onze bestaande producten, diensten en marketingstrategieën en de ontwikkeling van nieuwe producten;

 6. jou te informeren over onze producten en diensten;

 7. je ontvangt nieuwsbrieven, enquêtes en klanttevredenheidsonderzoeken;

 8. onderzoeksdoeleinden (aansluiten van jouw wensen op mogelijke producten van Aspire Lease);

 9. beschermen en verdedigen van de rechten en belangen van Aspire Lease;

 10. persoonlijke aanbiedingen doen en je adviseren;

 11. voorkomen, opsporen en oplossen van fraude-, beveiligings- of privacy gerelateerde incidenten.


1. Klanten


Om uitvoer te geven aan bovenstaande doelen verwerkt Aspire Lease van jou (en andere collega’s) in ieder geval naam, adres en andere contactgegevens (bijvoorbeeld e-mailadres) die wij van jullie hebben ontvangen. 

Wij leggen onze correspondentie met daarin opgenomen persoonsgegevens vast om je goed van dienst te zijn. De communicatie met jou gebeurt vooral via e-mail, telefoon, post en onze internetpagina en berichten via onze online omgeving.

Als je klant wordt, maken wij een internetaccount voor jou aan. Je hebt dan toegang tot onze online omgeving voor het beheer van jouw wagenpark. Zaken die je kunt raadplegen zijn onder andere de vaste leaserijder(s), het kenteken, de kilometerstand, de onderhouds- en schadehistorie, reparaties van de leaseauto, brandstofverbruik, de resterende looptijd van de overeenkomst en verkeersovertredingen. Met deze informatie heb je inzicht op de exploitatiekosten van de leaseauto’s. Samen met Aspire Lease voorkom je met deze informatie risico’s in het gebruik van de auto’s.

 

2. Prospects

Om uitvoer te geven aan bovenstaande doelen verwerkt Aspire Lease van jou in ieder geval naam, adres en andere contactgegevens (bijvoorbeeld e-mailadres) die wij van jullie hebben ontvangen. Wij leggen onze correspondentie met daarin opgenomen persoonsgegevens vast om je een goede propositie aan te bieden. De communicatie met jou gebeurt vooral via e-mail en telefoon.

3. Leaserijders


Aspire Lease gebruikt persoonsgegevens van de leaserijder voor de bovenomschreven doeleinden. Deze gegevens krijgen wij van jou of rechtstreeks van de leaserijder. Van de leaserijder leggen wij onder andere zijn naam, adres, andere contactgegevens (bijvoorbeeld emailadres en mobiel telefoonnummer), geboortedatum, schadeverleden en historie van gepleegde verkeersovertredingen vast.

De communicatie met de leaserijder vindt vooral plaats via post, e-mail, telefoon, onze internetpagina en apps voor de mobiele telefoon. De correspondentie met de leaserijder wordt opgeslagen om jou als klant van dienst te kunnen zijn en jou als klant daarover te informeren.

Als de leaserijder gebruik wenst te maken van een app voor zijn mobiele telefoon geldt daarvoor een aanvullende privacyverklaring. Wij raden je aan deze zorgvuldig door te nemen alvorens deze app in gebruik te nemen.

 

Beheer van uw leaseauto, service, onderhoud, banden en schade


In onze online omgeving leggen wij gegevens over de leaseauto vast. Daarnaast worden hierin onder meer vastgelegd; de vaste leaserijder(s), het kenteken, de kilometerstand, de onderhouds- en schadehistorie en uitgevoerde reparaties aan de leaseauto. Wij delen deze informatie ook met onze uitvoerende partners.

Serviceberichten


Wij gebruiken de gegevens die wij van de leaserijder hebben ook om contact op te nemen als wij daarvoor aanleiding zien, bijvoorbeeld om de berijder te informeren over het periodiek onderhoud van uw leaseauto, een algemene periodieke keuring (apk) of een winter/zomer bandenwissel en de planning daarvan. In dat verband delen we ook gegevens met onze partners die deze werkzaamheden voor ons uitvoeren.

Aanvullende producten en diensten


Je kan bij Aspire Lease aanvullende producten en diensten afnemen, waarmee meer persoonsgegevens dan de hiervoor bedoelde van de leaserijder(s) worden verzameld. Door middel van telematica kunnen mogelijk onder meer de locatie, het tijdstip, de duur van het gebruik van de leaseauto, het verkeersgedrag / de rijstijl, het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van de leaseauto worden geregistreerd.

Als de berijder een brandstofpas heeft, wordt in ieder geval zijn/haar naam, e-mailadres, het brandstofpasnummer en bij gebruik van de brandstofpas de locatie en tijd, de hoeveelheid brandstof en de ingevoerde kilometerstand van de leaseauto geregistreerd. Deze gegevens worden gedeeld met jou en de berijder via onze online omgeving.

 

Ongevallen en/of pech onderweg


Bij pech of een ongeval leggen wij daarover gegevens vast. Dit om de berijder zo snel mogelijk weer op weg te helpen. Deze processen evalueren wij ook achteraf met onze servicepartners om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Bij een ongeval verzamelen wij naast bovenstaande gegevens ook gegevens die wij ontvangen van derden, waaronder verzekeringsmaatschappijen, de politie of het CJIB. In ieder geval slaan wij aanvullende gegevens op over:

 • het ongeval: bijvoorbeeld foto’s, getuigeninformatie, de locatie, de toedracht;

 • jouw leaseauto, bijvoorbeeld het kenteken, merk, model, de onderhoudsgeschiedenis en eventuele schades;

 • jouzelf, bijvoorbeeld contactgegevens, geboortedatum en rijbewijsgegevens;

 • andere betrokkenen/getuigen, bijvoorbeeld passagiers van de leaseauto of bestuurders en passagiers van andere betrokken auto’s of voertuigen.

Verkeersovertredingen 


Aspire lease is kentekenhouder/eigenaar van de leaseauto. Als je met deze auto een verkeers- of parkeerovertreding pleegt en daarvoor wordt er een verkeersovertreding opgelegd, dan zijn wij in beginsel verplicht deze te betalen. Deze kosten belasten we aan jou (werkgever of de berijder) door. Om de verkeersovertreding te kunnen belasten aan de klant of berijder, registreren wij van verkeersovertreding in ieder geval de gegevens die op de beschikking staan vermeld. Dit zijn onder andere; het kenteken van de leaseauto, de soort overtreding, de plaats en het tijdstip van de overtreding en de hoogte van het boetebedrag. Deze gegevens worden met de klant of berijder gedeeld.

 

 

4. Bezoekers en gebruikers van onze internetpagina en ons pand


Aspire Lease verzamelt persoonsgegevens over bezoekers en gebruikers van onze internetpagina. Daarvoor maken wij gebruik van cookies op jouw computer, smartphone of tablet en andere hulpmiddelen. Aspire Lease kan op die wijze zien hoe haar internetpagina wordt gebruikt. Op deze wijze kunnen wij onze internetpagina ook afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren. Voor meer informatie over cookies en het gebruik van de buttons naar Social media, waaronder Facebook, Instagram en LinkedIn, verwijzen wij jou naar de cookieverklaring.

Jouw contactgegevens die je invult bij gebruik van het contactformulier op onze internetpagina of via sociale media slaan wij op. Dit doen wij om contact met jou op te kunnen en jouw vragen te beantwoorden. Maar je kunt ook denken aan enquêtes en nieuwsbrieven.

Reden gebruik persoonsgegevens


Aspire Lease gebruikt persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende redenen:

 • je hebt toestemming gegeven (ook weer in te trekken);

 • noodzakelijk voor de uitvoering van een lease/arbeidsovereenkomst;

 • noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van Aspire Lease (bijvoorbeeld een identificatieplicht) en/of;

 • het gebruik is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld in verband met een fraudeonderzoek).


Jouw rechten


Jouw rechten ten opzichte van Aspire Lease als verwerker van jouw persoonsgegevens zijn de volgende:

 • het recht op inzage (inzicht in welke persoonsgegevens wij van je hebben);

 • het recht op rectificatie (wijziging van jouw persoonsgegevens);

 • het recht om vergeten te worden (verwijderen van jouw persoonsgegevens);

 • het recht op beperking van de verwerking (minder persoonsgegevens te laten verwerken);

 • het recht op data-portabiliteit (overdracht van jouw persoonsgegevens);

 • het recht van bezwaar (het recht bezwaar te maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens).


Als je een beroep wilt doen op (een of meerdere van) deze rechten, neem dan contact met ons.

Tot slot
Heb je vragen of opmerkingen over deze privacy statement? Neem dan gerust contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van Aspire Lease. Heb je een klacht dan, kun je contact opnemen met ons.

Aspire Lease behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. 

bottom of page